• Haftaiçi 08:30 - 16:00
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

Şehremini Verem Savaş Dispanseri

İstanbul Tıp Fakütesi içi Şehremini-Çapa/İSTANBUL

Tel: 0212 521 81 98

Copyright 2017 © İstanbul Verem Savaşı Derneği