• Haftaiçi 08:30 - 16:00
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

XXIX. ULUSAL TÜBERKÜLOZ ve GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ


17-19 Ocak 2019 Antalya
TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU

Kitapçık detayları 

 

 

 

Paylaş