• Çalışma Saatleri : Haftaiçi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | Verem Testi (PPD) Günleri : Pazartesi - Salı - Cuma
  • Merkez ve Taksim Dispanseri: 0212 249 29 73

*OLAĞAN GENEL KURUL İLANI*

        İstanbul Verem Savaşı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından,

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 10:00’ da Gümüşsuyu Mah. Dünya Sağlık Sok. No:23 Taksim / İSTANBUL adresinde bulunan merkez binamızda aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz.
                                                                                                                                                                                                              İstanbul Verem Savaşı Derneği
                                                                                                                                                                                                                                Yönetim Kurulu 
       

  GÜNDEM:
1. Yoklama 
2. Genel Kurulun açılışı
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4. Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilmesi
5. 2017-2018-2019 yılları çalışma raporunun okunması ve 01 Ocak 2020 – 31 Temmuz 2020 dönemi çalışma raporunun okunması 
6. 2017-2018-2019 yıllarını kapsayan Denetciler raporunun okunması ve 01 Ocak 2020 – 31 Temmuz 2020 dönemi denetim raporunun okunması
7. Raporlar hakkında müzakere
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası
9. 2020-2021 ve 2022 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi
10. Dernek Tüzük Maddelerinden bazılarının değiştirilmesinin görüşülmesi
11. Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin,  denetçilerin ve Federasyonda derneğimizi temsil edecek 3 üyenin seçimi
12. Teklif ve Dilekler
13. Kapanış
Paylaş