Tüberküloz Tanı ve Tedavi Klavuzu


Türkiye'de Tüberkülozun Kontrolü İçin Başvuru Kitabı
 

http://www.verem.org.tr/kitap.php

Tüm Kitapçık (Pdf Dosyası)